BSO

Binnen de Buitenschoolse opvang bieden wij opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De maximale omvang van onze groep is 22 kinderen.

Op https://www.kcdeboefjes-bso.nl/ kunt u meer informatie vinden over de BSO.

Gedurende de tijd dat het kind bij De Boefjes BSO komt, heeft het één vaste groep en zoveel mogelijk dezelfde vaste pedagogisch medewerker(s). Hierdoor ontstaat een goede vertrouwensrelatie tussen het kind en de pedagogisch medewerker maar ook tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. Deze vertrouwensrelatie vormt de basis voor een goede communicatie en uitwisseling van informatie, zodat de pedagogisch medewerker het kind nog beter kan begeleiden gedurende zijn dag bij De Boefjes BSO.

Buitenschoolse opvang De Boefjes ligt vlakbij vijf basisscholen waar kinderen van opgehaald worden:

  • Meidoorn
  • Admiraal de Ruyterschool
  • De Roos
  • Waterkant
  • Sint Janschool

De locatie

De groepsruimtes bij De Boefjes BSO zijn overzichtelijk ingericht door een duidelijke indeling met verschillende hoeken. De hoeken geven structuur en rust op de groepen. Kinderen kunnen keuzes maken met wat en wie ze wel of niet samen willen spelen, ze kunnen ervoor kiezen om de hele groep te zien of een rustiger plekje op te zoeken in de groep. Dit alles zorgt ervoor dat elk kind op zijn eigen ontwikkelingsniveau de ruimte kan ontdekken, onderzoeken en tot spel kan komen.
Op onze locatie zijn drie ruimtes waar de kinderen activiteiten kunnen ondernemen. Het gaat om twee speel/leefruimtes en een bijkeuken waar kookactiviteiten worden georganiseerd. Het souterrain wordt gebruikt als hobbyruimte/atelier.

Wennen

We vinden het belangrijk om aan het wennen extra aandacht te schenken.
Zo kunnen de kinderen en ouders rustig wennen aan de pedagogisch medewerkers, de groep en de andere kinderen. Voorafgaand aan de wenperiode vindt een intakegesprek plaats. Dit is de kennismaking tussen de pedagogisch medewerkers, de ouders en het kind. Hierin besteden wij aandacht aan wie het kind is en wat zijn of haar voorkeuren en behoeften zijn. Tijdens het intakegesprek wordt er een wenschema afgesproken met de ouders. Het wennen bestaat uit zo’n 2 à 3 keer een paar uurtjes meedraaien op de basisgroep van de BSO. In principe went het kind op de contractdagen, maar dit is afhankelijk van de beroepskracht-kind ratio en kan dus ook plaatsvinden op andere dagen.

Spel en activiteiten

Er is een groot gevarieerd aanbod aan activiteiten om kinderen ervaringen op te laten doen en te stimuleren. Er wordt rekening gehouden met de kalenderfeesten. Binnen zijn verschillende activiteiten mogelijk. Voorwaarde is dat de kinderen het zelf willen; een kind wordt nooit gedwongen mee te doen. Ook binnen is er een grote variëteit aan spelmateriaal.
Er worden activiteiten bedacht en uitgevoerd die voortkomen uit het op dat moment geldende thema (bijv. verkeer, vakantie, Halloween, winter). De activiteiten worden daarnaast ook afgestemd op de leeftijdscategorie van het kind (onderbouw of bovenbouw).

GGD Inspectierapport

Click hier om het laatste GGD rapport te downloaden.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging