Gezond en veilig klimaat

Kindercentrum De Boefjes – Baarsjes wil uw kind graag een gezonde en veilige omgeving bieden, waarin het de ruimte heeft om zich thuis te voelen en te ontwikkelen. Gezondheid en veiligheid vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes, de voeding, de activiteiten en de regels en protocollen die we hanteren.

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang hebben wij een beleidsplan opgesteld ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen.

De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

1. Het inventariseren van de grote risico’s. Het doel is om grote risico’s en calamiteiten te voorkomen door een aantal maatregelen in een plan van aanpak en in onderliggende beleid van de organisatie. Ook is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers meer bewust worden van de grote risico’s, zodat ze hier gericht op in kunnen spelen in het dagelijks handelen. Bovendien moeten pedagogisch medewerkers adequaat kunnen handelen bij een incident.

2. Het vergroten van het bewustzijn van de kleine risico’s die er zijn bij de ontwikkeling van een kind bij (risicovol) spelen. Het doel hierbij is dat pedagogisch medewerkers de kinderen begeleiden in het omgaan met de kleine risico’s op gebied van veiligheid en gezondheid, en adequate hulp kunnen bieden na een klein incident.

3. Het toevoegen van de elementen vier ogen principe, grensoverschrijdend gedrag en achterwachtregeling .

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Klik hier voor het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging