Mentorsysteem

Bij Kinderdagverblijf De Boefjes – Baarsjes, in Amsterdam West, hebben alle pedagogische medewerksters van de groep een aantal mentorkinderen. De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van haar mentorkinderen bij. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders van dit mentorkind.

Gedurende de plaatsing observeert de mentor uw kind en voert zij met de ouders de 10- minuten gesprekken (n.a.v. de observaties) en is aanwezig bij extra gesprekken, mocht dat nodig zijn. Tevens houdt zij de kindmap bij en zorgt ervoor dat deze actueel blijft.

Voor de baby’s en jongste kinderen geldt dat de mentor zoveel mogelijk de eerste verzorgster op het kinderdagverblijf is. Dit betekend natuurlijk niet dat zij zich niet over de andere kinderen zal ontfermen.

Een vaste verzorgster (in de eerste maanden) op het kinderdagverblijf geeft uw kind de beste kans om zich veilig te hechten en zich vertrouwd te voelen. Het werken met mentorkinderen verstevigt de relatie met de ouders en kind. Als u uw kind met een positief gevoel achterlaat, heeft dit ook positieve gevolgen op uw kind.

Bij de indeling van de mentorkinderen kijken wij naar het aantal dagen dat uw kind komt en welke pedagogische medewerkster daar het beste bij aansluit qua werkdagen. Ruilt uw kind van vaste opvangdagen, dan bekijken wij ook of het mentorschap moet worden overgedragen.

Bij (langdurige) afwezigheid van de mentor worden haar mentorkinderen tijdelijk overgedragen aan één van de andere pedagogische medewerkers.

Met het mentorsysteem hopen we te bereiken de communicatie nog effectiever te laten verlopen. Een ander voordeel van het mentorsysteem is meer betrokkenheid met elkaar. Samen denken, doen en beslissen, waarbij een positief en gelijkwaardig contact tussen de ouder en de pedagogische medewerksters de kwaliteit van opvang optimaal maakt.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging