Oudercontacten

Ouders en kinderopvang delen de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind. Om een kind goed op te kunnen vangen dienen wij op de hoogte zijn van de thuissituatie van het kind. Uiteraard voor zover dit van betekenis is voor de opvang. Andersom moet de ouder ook weten hoe de dag op de kinderopvang is verlopen, hoe het kind zich daar gedraagt, voelt etc. Regelmatige uitwisseling tussen ouders en pedagogisch medewerkers vinden wij belangrijk.

We nemen de tijd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt de basis gelegd voor verdere samenwerking en het opbouwen van een vertrouwensband. Na een paar maanden is er de mogelijkheid voor ouders om een evaluatiegesprek te hebben. Tijdens dit gesprek kijken we met de ouders terug op de wen-periode van het kind en bespreken we hoe het tot dan toe gaat. Deze informatie gebruiken wij om te checken of ouders tevreden zijn over de wen-periode en om de kennismaking van kinderen nog beter te laten verlopen.

Regelmatig ontvangen ouders een nieuwsflits van De Boefjes – Baarsjes, met daarin  belangrijke mededelingen, wijzigingen, nieuwtjes en wetenswaardigheden. Daarnaast gebruiken we email voor wanneer we snelle aanvullende informatie willen verstrekken.

Contacten met ouders zijn er natuurlijk ook tijdens het brengen en halen van de kinderen.

Jaarlijks vindt er een oudergesprek plaats tussen ouders en een pedagogisch medewerker. Voorafgaand aan de oudergesprekken observeren wij de kinderen om een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen.  Dit doen wij aan de hand van het specifiek observatiesysteem “welbevinden”. U wordt voor de bovengenoemde gesprekken door de pedagogisch medewerkers uitgenodigd. Natuurlijk kunt u altijd op eigen initiatief een gesprek aanvragen met de pedagogisch medewerkers of de teamleidster van De Boefjes.

Al deze vormen van communicatie tussen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers bevorderen een goede samenwerking en vertrouwensrelatie. Bovenal geldt: open communicatie is van groot belang voor een goede afstemming. Het is belangrijk dat u uw kind met een gerust hart aan onze zorg toevertrouwd en u zich daarbij prettig voelt. Bespreek eventuele moeilijkheden dan ook direct en houdt geen zorgen achter. Van de pedagogisch medewerkers mag u verwachten dat wij open, respectvol en eerlijk met u over uw kind communiceren.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging