Vier- ogen principe

De definitie zoals opgenomen in de wetgeving;
de houder van het kinderdagverblijf organiseert op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Dit betekend dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op het kinderdagverblijf. Met vier ogen worden dus ook vier oren bedoeld.

Richtlijnen voor de uitvoering:

  • De uitvoering van het vier- ogen principe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn;
  • De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het pedagogisch beleidsplan;
  • Ouders en de oudercommissie worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vier- ogen principe op de locatie.

De praktijk:

Ten aanzien van transparantie worden ramen niet dichtgeplakt met bijvoorbeeld werkjes en aankondigingen. Tevens zijn er maatregelen getroffen in de inrichting. Zo zijn alle deuren voorzien van glas en is de groepsruimte zeer overzichtelijk door het creëren van hoekjes op kindhoogte waarbij de medewerker de ruimte wel in zijn geheel kan zien.

Tijdens uitstapjes gaan de pedagogische medewerkers minimaal met zijn tweeën op stap met een groepje kinderen.

Ten aanzien van signaleren maken de pedagogische medewerkers gebruik van het protocol Meldcode Kindermishandeling voor kinderdagverblijven en de daarbij behorende signalenlijst en zetten zij zich waar is in.

Ondersteuning van de beroepskrachten door andere volwassene.

Calamiteiten- achterwacht regeling.
Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en er geen andere volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast. Dit betekent dat in geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie.

Met cameratoezicht wordt er vervolgens meegekeken totdat de achterwacht is gearriveerd.

Cameratoezicht.                                                                                          

Cameratoezicht is een vorm van toezicht die steeds vaker in de kinderopvang wordt gebruikt.

Waarom cameratoezicht?

  • Vergroten van de veiligheid van de geplaatste kinderen, de medewerkers en de bezoekers en het beschermen van de eigendommen van Kinderdagverblijf De Boefjes – Baarsjes;
  • Het preventief voorkomen van ongeoorloofd gedrag mede door het afschrik effect vanwege een grotere pakkans ongewenste gasten/handelingen;
  • Vergroten van mogelijkheden toetsing kwaliteit;
  • Bevorderen van transparantie in aanvulling op het vier- ogenprincipe. Op momenten dat er incidenteel, bijv bij een calamiteit, 1PM-er op de groep aanwezig is, kan er te alle tijden meegekeken worden via de camera’s;
  • Mogelijkheid repressief gebruik (ondersteuning bij opsporing n.a.v. calamiteiten, crimineel gedrag of incident).

De camera’s hangen zichtbaar in de groepsruimte m.u.v de verzorgingsruimte en de natte groep (peutertoilet). De beelden kunnen uitsluitend door de houder bekeken worden en worden automatisch iedere maand gewist.

Klik hier voor Protocol Reglement camera toezicht.

  

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging